Селект Консулт

Главната ни цел е да изградим Партньорство, основано на доверие, разбиране и удовлетвореност от добре свършената работа

СЕЛЕКТ КОНСУЛТ е Агенция за оценка и подбор на персонала, позиционирана в гр. Шумен и обслужваща клиенти от цяла Североизточна България.
Локацията на компанията в този регион ни дава възможност да познаваме по-задълбочено професионалните и личностни качества на човешките ресурси.

Агенцията ни използва разнообразни канали и иновативни методи за набиране на кандидати. Консултантският ни подход към процеса на подбор е основан на идентифициране на конкретните нужди на клиентите и представяне на индивидуални решения.
Независимо дали става въпрос за добре обучени специалисти или квалифицирани експерти и управленски персонал, нашият екип предоставя търсените служители навреме и професионално.

Ние вярваме, че стойността на една компания се измерва в реализирания талант и потенциал, на хората в нея. Затова наш приоритет е да предоставим на работодателите най-подходящите служители за техния екип.

СЕЛЕКТ КОНСУЛТ е лицензирана консултантска организация в областта на кариерното и образователното ориентиране, човешкия капитал и управленското консултиране. Агенцията е регистрирана като „НОРД СЕЛЕКТ“ ООД и притежава удостоверение № 2278 от 19.05.2017 за извършване на посредническа дейност, издадено от Министерството на труда и социалната политика.