Образователно и кариерно ориентиране на деца

Ориентирането подпомага хората да определят своя капацитет, компетенции, интереси и да вземат решения за образование, обучение и работа

Ние от Селект Консулт знаем, че изборът на профил/специалност, в която да продължите обучението си и изборът на професия е важна крачка в успешното кариерно развитие. Ориентирането се свързва с кръг от дейности, които подпомагат хората на всички възрасти и на всеки етап от техния живот да определят своя капацитет, компетенции и интереси, да вземат решения за образование, обучение и работа, да управляват своя индивидуален живот и възможности за работа, учене и други ангажименти, в рамките на които този капацитет и компетенции могат да се придобият и/или прилагат. Такива дейности са информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, обучение за вземане на решение, формиране на умения за управление на кариерата. Генерираният доклад от попълнения тест, който предлагаме, ще Ви даде ценна информация и ще Ви помогне да намерите отговор на въпросите, свързани с: