Автобиография

Автобиографията представлява кратко представяне на Вашия опит, образование и умения. Основната цел на CV-то е да Ви осигури покана за интервю. Мислете за автобиографията като за реклама, която ще продаде Вашите професионални умения на бъдещия работодател

Какво е автобиография (CV)?

Автобиографията представлява кратко представяне на Вашия опит, образование и умения. СV-то е Вашият първи контакт с работодателя и до голяма степен от него зависи дали ще Ви поканят на интервю.

Цел на автобиографията

Основната цел на CV-то е да Ви осигури покана за интервю. Мислете за автобиографията като за реклама, която ще продаде Вашите професионални умения на бъдещия работодател. Независимо от това колко сте способни и подходящи за дадена позиция, CV-то е единствената врата, която води към интервюто, с което да спечелите работодателя. Aвтобиографията е разковничето, с което може да привлечете вниманието към Вас и да Ви осигури място сред десетината човека, които един работодател обикновено кани на интервю.

Снимка CV

Какво включва автобиографията?

  1. Лични данни

  1. Трудов опит

Някои автори препоръчват първо да се посочи образованието и след него да се помести трудовия опит, но от гледна точка на работодателя трудовият опит е от най-същественo значение в CV-то. Естествено, ако все още нямате такъв или е твърде скромен, може първо да поместите графата с образованието, като изтъкнете всички Ваши постижения.

Трудовият опит е препоръчително да започва в хронологичен ред, като на първо място поставите настоящата си работа или, в случай че в момента не работите, последната позиция, която сте заемали. Тази подредба улеснява работодателя в това бързо да съпостави Вашата подготовка към позицията, която той предлага.

В раздела „Трудов опит” трябва да поставите задължително периода, в който сте работили на дадена позиция, името на позицията и фирмата. Препоръчително е да включите също информация за конкретните задължения, които сте изпълнявали, тъй като често с едно и също име на позиция се означават различни отговорности. Едно неправилно разбиране на позицията от страна на работодателя би могло да Ви коства така желаното интервю за работа.

Завършена автобиография снимка

  1. Образование

Прието е да се посочва средното и висшето образование, ако има такова. Препоръчителната последователност отново е от най-последна образователна степен към по-предходни. Посочва се периода, името на специалността, степента (бакалавър или магистър) и учебното заведение.

Дори в момента да сте студент, посочете какво и къде учите (както и каква форма – редовно, задочно, дистанционно), защото за много работодатели има голяма разлика дали сте със средно или с перспектива да завършите висше образование. Далновидните работодатели гледат в дългосрочен план на назначаваните кадри и за тях Вашето образование може да е ключово за решението за наемане на работа. Освен това могат да преценят предварително дали са склонни на гъвкаво работно време, за да посещавате изпити и занятия, и по този начин да Ви спестят едно ненужно интервю, ако не са готови на компромиси с работния график.

🙁  Някои чести грешки:

  1. Професионални умения / компетенции

В тази графа е необходимо да се изброят езиците, които човек владее, какви компютърни програми използва (например Word, Excel, специализиран софтуер), шофьорска книжка (ако има такава). Ако работодателят е посочил някакви по-специални изисквания за владеене на софтуер, отбележете също дали го владеете и в каква степен, ако сте запознати с програмата.

🙁  Някои чести грешки:

  1. Други препоръки при съставяне на автобиография