Автобиография

Автобиографията представлява кратко представяне на Вашия опит, образование и умения. Основната цел на CV-то е да Ви осигури покана за интервю

Какво е автобиография (CV)?

Автобиографията представлява кратко представяне на Вашия опит, образование и умения. СV-то е Вашият първи контакт с работодателя и до голяма степен от него зависи дали ще Ви поканят на интервю.

Цел на автобиографията

Основната цел на CV-то е да Ви осигури покана за интервю. Мислете за автобиографията като за реклама, която ще продаде Вашите професионални умения на бъдещия работодател. Независимо от това колко сте способни и подходящи за дадена позиция, CV-то е единствената врата, която води към интервюто, с което да спечелите работодателя. Aвтобиографията е разковничето, с което може да привлечете вниманието към Вас и да Ви осигури място сред десетината човека, които един работодател обикновено кани на интервю.

Какво включва автобиографията?

  1. Лични данни

  1. Трудов опит

Някои автори препоръчват първо да се посочи образованието и след него да се помести трудовия опит, но от гледна точка на работодателя трудовият опит е от най-същественo значение в CV-то. Естествено, ако все още нямате такъв или е твърде скромен, може първо да поместите графата с образованието, като изтъкнете всички Ваши постижения.

Трудовият опит е препоръчително да започва в хронологичен ред, като на първо място поставите настоящата си работа или, в случай че в момента не работите, последната позиция, която сте заемали. Тази подредба улеснява работодателя в това бързо да съпостави Вашата подготовка към позицията, която той предлага.

В раздела „Трудов опит” трябва да поставите задължително периода, в който сте работили на дадена позиция, името на позицията и фирмата. Препоръчително е да включите също информация за конкретните задължения, които сте изпълнявали, тъй като често с едно и също име на позиция се означават различни отговорности. Едно неправилно разбиране на позицията от страна на работодателя би могло да Ви коства така желаното интервю за работа.

  1. Образование

Прието е да се посочва средното и висшето образование, ако има такова. Препоръчителната последователност отново е от най-последна образователна степен към по-предходни. Посочва се периода, името на специалността, степента (бакалавър или магистър) и учебното заведение.

Дори в момента да сте студент, посочете какво и къде учите (както и каква форма – редовно, задочно, дистанционно), защото за много работодатели има голяма разлика дали сте със средно или с перспектива да завършите висше образование. Далновидните работодатели гледат в дългосрочен план на назначаваните кадри и за тях Вашето образование може да е ключово за решението за наемане на работа. Освен това могат да преценят предварително дали са склонни на гъвкаво работно време, за да посещавате изпити и занятия, и по този начин да Ви спестят едно ненужно интервю, ако не са готови на компромиси с работния график.

🙁  Някои чести грешки:

  1. Професионални умения / компетенции

В тази графа е необходимо да се изброят езиците, които човек владее, какви компютърни програми използва (например Word, Excel, специализиран софтуер), шофьорска книжка (ако има такава). Ако работодателят е посочил някакви по-специални изисквания за владеене на софтуер, отбележете също дали го владеете и в каква степен, ако сте запознати с програмата.

🙁  Някои чести грешки:

  1. Други препоръки при съставяне на автобиография