Работници от трети държави

Работници от трети страни. Работим с над 7 държави и имаме отлично развита партньорска мрежа в: Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, Беларус, Виетнам, Индия, Бангладеш и др.

Снимка на работници от трети страни, които работят

Съвременната динамика на пазара на труда все по-често изправя работодателите пред хипотезата на наемане на работници от трети страни, тоест граждани на държави извън ЕС. Плюсовете за българските работодатели са много – чуждите работници работят много, по-качествено и коефициентът им на полезно действие е много по-висок, тоест те при всички случаи изплащат направените разходи за тях по изваждане на всички необходими документи за законното им пребиваване в България. Работниците на трети държави са дисциплинирани, изпълнителни и продуктивни. Те биха били спасителното звено, което да задоволи Вашите потребности от надежден и качествен персонал. Компаниите и работодателите, които са имали работници от трети страни, споделят, че са останали с добри впечатления от работата им, като работниците са показали отговорност, желание за работа и съвестно изпълнение на трудовите задължения. Предимствата на служителите от чужбина са много, но основните са:

Предлагаме възможност за наемане на работници от трети страни за период:

Възможни позиции:

Възможни позиции:

Процедурата отнема от 1 до 4 месеца и няма възможност за отказ при спазени условия.

Строители от трети държави

 

Какво правим?

Предимства на работниците от трети държави

Изгодни за вас условия

Какво очакваме от работодателите?

  1. Да направи точна предварителна заявка за работници с ясно регламентирани:
  1. Да поеме следните разходи:
  1. Да предостави добри условия на труд и отдих.
  2. Да съдейства на нашия екип с информация за изготвянето на нужните документи.
Направи заявка