Кариерно консултиране

Кариерните ни консултанти ще Ви помогнат да вземете най-добрите и правилни решения и ще Ви предоставят ценни насоки свързани с Вашето кариерно развитие

Какво представлява кариерното консултиране?

Кариерното развитие представлява натрупване на знания, опит, ценности, нагласи и умения по пътя на професионалното усъвършенстване. Значението на „правилната кариера“ се предопределя от влиянието ѝ върху професионалното самочувствие, желанието за развитие през целия живот и подобряването на качеството на живот.
Кариерното консултиране е насочено към развитието на кариерата и включва оценяване и беседване с цел информиране, съветване и планиране. Необходимостта от подобно консултиране  се обуславя от фактори като нереалистични очаквания и ниска информираност, които са сериозни пречки пред избора на подходяща професия.

Доволен от кариерното консултиране

Какво е кариерното консултиране?

„Процес, при който кариерният консултант предлага съдействие на клиента да разбере по-добре себе си, ценностите си, интересите, силните страни, способностите и уменията си, както и възможностите на трудовия пазар, за да може да направи информиран избор за своята кариера и професионален път.“ Така звучи една от популярните дефиниции на това какво е кариерното консултиране.

За кого са кариерните консултации?

Срещата с кариерен консултант е подходяща за хора от всички възрасти и може да Ви помогне във всеки един момент на промяна, свързана с твоята кариера. Консултациите ще са Ви особено полезни, ако:

Женско кариерно развитие

Етапи, през които обичайно се минава в хода на кариерните консултации

Най-общо, при кариерното консултиране целим преминаването през 3 етапа, всеки от които може да включва различни упражнения и подцели в зависимост от твоята заявка:

Ролята на консултанта на този етап – Това е етапът на вглеждането и приемането на себе си. Кариерният консултант има експертиза в процеса, техниките и методиките на , с които да подпомогне този процес, но клиентът е експертът в своя живот и само той/тя може да намери отговорите, които важат за него/нея. На този етап от консултациите, ролята на консултанта е да фасилитира този вътрешен процес чрез въпроси и упражнения, за да може консултираният да вземе решенията, които са валидни за него на този етап от живота и да осъществи себе си в работата.

Ролята на консултанта на този етап – За разлика от първия етап, на този, който включва оценка на възможностите на трудовия пазар и подготовка за успешно явяване на интервюта за работа, не само стимулираме хората да търсят и оценяват свободни позиции, но и помагаме с конкретни съвети и препоръки, изведени от опита ни в подбора на персонал и HR. Всеки човек сам решава обаче кои от тези препоръки импонират на неговата натура и би имплементирал в процеса по търсене на работа.

Ролята на консултанта на този етап – Тук отново клиентът поема ролята си и на база всичко, което е установил през предхождащите сесии, формулира кариерна цел и разработва план за нейното осъществяване. Подпомагаме процеса с техники и способи за идентифициране на потенциалните трудности по пътя и стратегии за преодоляването им.

Ако търсите подкрепа и съдействие в откриването на следващата Ви кариерна стъпка, Селект консулт ще Ви помогне да вземете най-оптимално добрите и правилни решения и ще Ви насочи да вървите нагоре по стълбата на Вашето кариерно развитие.