Мотивационно писмо

Мотивационното писмо трябва да бъде Вашият „коз”. То Ви дава възможност да се „продадете” по по-творчески, агресивен и убедителен начин

Как се пише „Мотивационно писмо” ?

Докато автобиографията е предвидима като форма и съдържание, се предполага, че мотивационното писмо трябва да бъде Вашият „коз”. То Ви дава възможност да се „продадете” по по-творчески, агресивен и убедителен начин.

Във Вашето писмо трябва да има някаква „примамка”, т.е. трябва да споменете нещо, което да накара потенциалния работодател да Ви покани на интервю. Например: „Ако някога сте си представяли, че може да наемете човек, който да увеличи Вашите продажби за 6 месеца с 20%, тогава сте попаднали на точния човек.”

Постарайте се да представите допълнителна информация (такава, която не фигурира в автобиографията Ви), отнасяща се до Ваши контакти в съответния бизнес сектор, специфични проекти, в които сте участвали, познания за конкуренцията или самата компания и т.н.

Мотивационното писмо е добра възможност за Вас дори да компенсирате някои слаби страни на автобиографията си. Например, ако притежавате някои умения, които сте придобили в резултат на практическия опит, а не след завършена квалификация, в мотивационното писмо може да посочите това.

Трябва да сте информиран за това каква е историята на компанията, нейната основна насоченост и бизнес стратегия, общи нужди свързани с персонала, продуктите и услугите и характеристиките им, които се считат за ключа към успеха и т.н.

За да създадете адекватен профил, който да свидетелства за това, че сте идеалният кандидат за длъжността, е необходимо да имате достатъчно добра идея за общите критерии, спрямо които ще бъде оценявана Вашата кандидатура. За съжаление, само една малка част от тях се споменават в обявите. Вашата интуиция и познания за бизнеса би следвало да Ви помогнат да предположите какво друго може да се цени от работодателя. Ето защо е необходимо внимателно да проучите компанията. Днес това е далеч по-лесно благодарение на достъпа до Интернет и широкия интерес на медиите към бизнес сферата.

Когато се кандидатства за дадена длъжност, съвсем естествено е и Вие като кандидат да имате предпочитания и очаквания към работодателя. Те могат да бъдат ненатрапчиво поднесени под формата на предпочитана работа, например „Аз съм самомотивираща се личност, търсеща възможност за поемане на инициатива, предоставяне на доверие и възможност за относителна самостоятелност в работата”. Това твърдение (освен че може да подкрепи изискване за инициативност, което е поставено в обявата за работа или е присъщо на дадената длъжност) също така показва, че кандидатът би искал да бъде ценен като професионалист и като такъв предявява изисквания от гледна точка на предоставени права и независимост в работата.

Преди да изпратите мотивационното писмо:

  1. Прегледайте го за грешки.
  2. Помолете някой да го прочете, за да сте сигурни, че аргументацията Ви е добра, а стилът – четлив.
  3. Проверете, вярно ли посочвате името и адреса на получателя.
  4. Проверете Вашите адреси и телефони, които сте посочили за връзка.
  5. Оставете си едно копие – може би ще Ви потрябва по-късно, когато се подготвяте за интервю.