АСИСТЕНТ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка.

АСИСТЕНТ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО

ОТГОВОРНОСТИ:
• Подпомага дейността на Мениджър Качество;
• Следи за спазване на изградената Система за управление на качеството и принадлежащите документи – процедури, карти, инструкции;
• Контролира за правилното изпълнение на вътрешните процедури и технологични изисквания за произвежданите продукти;
• Проверява зададените параметри на продукта в различните етапи на производство;
• Информира мениджмънта за констатирани отклонения или несъответствия.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Опит в производствена компания;
• Завършено подходящо образование;
• Познаване на стандартите и нормативните документи на Системите за управление на качеството;
• Много добри технически познания;
• Мотивация и ангажираност към работата и екипа.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
• Работа в екип от специалисти;
• Много добро възнаграждение и социални придобивки;
• Фирмено обучение;
• Редовна смяна;
• Възможност за доказване на професионализъм.

Валидна до: 23/02/2024

Населено място: Шумен

Обявата е изтекла!