ЕКСПЕРТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка

ЕКСПЕРТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Задължения:
• Планиране, организиране и координиране на изпълнението на дейностите във възложените проекти по национални и международни програми.
• Поддържане на кореспонденция и комуникиране с партньорите по международните проекти и с клиентите по националните програми.
• Подготовка на проектни предложения и обосновки.
• Попълване на технически и финансови отчети, кореспонденция и комуникация с Управляващият орган на съответната национална програма;
• Редактиране и коригиране на материали, подготвени от външни експерти или изпълнители.

Изисквания:
• Висше икономическо или юридическо образование;
• Добра езикова култура, организираност и прецизност при работа с документи;
• Поне 2 години опит в изготвянето и управлението на европейски проекти (моля посочете конкретни програми, по които сте работили);
• Опит в работата с Информационната система за управление и изпълнение на проекти – ИСУН 2020 или други ( моля посочете с кои сте работили );
• Добро познаване на цикъла на управление и отчитане на договори за безвъзмездна финансова помощ по национални и международни програми;
• Добра компютърна грамотност (MS Word, MS Excel) и работа с офис техника;
• Желание за учене и развитие в областта на консултантския бизнес.

Компанията предлага:
• Интересна, разнообразна и динамична работа;
• Постоянен трудов договор на 8 часов работен ден и коректни трудови отношения;
• Комфортен и модерен офис;
• Баланс между дистанционна работа и работа от офиса;
• Актуализация на заплащането, според постигнатите резултати.

Валидна до: 15/10/2023

Валидна до: Шумен

Обявата е изтекла!