ЕКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Ако отговаряте на посочените по-долу изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография със снимка

ЕКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Участва в разработването, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани по национални, европейски и международни програми;
• Подготвя проекти по отворени и предстоящи за отваряне схеми;
• Изготвя финансови оценки, прогнози, разработва бизнес планове, анализи и стратегически документи;
• Подготвя апликационни форми и тръжна документация;
• Осъществява следпроектно обслужване на одобрените проекти, финансирани от национални, европейски и международни програми;
• Стриктно следва определените графици, с цел навременното изпълнение на поетите ангажименти;
• Води кореспонденция с клиенти, партньори и структури на държавната администрация.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Минимална образователна степен – Магистър, направления Икономика и Финанси;
• Отлично познаване на платформата ИСУН 2020;
• Отлична компютърна грамотност /MS Office, Internet/ и добра работа с офис техника;
• Опит (минимум 1 г.) в изготвянето и управлението на проекти по програмите на ЕС и програмите за финансиране на местно ниво;
• Добра езикова култура и възможност за формулиране на текстове и икономически обосновки;
• Организираност и прецизност при работа с документи.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Работа в динамична среда с млад и сплотен екип от професионалисти.
• Пълен работен ден, пет дневна работна седмица.
Възможност за дистанционна работа /при необходимост/.
• Отлично възнаграждение;
• Възможност за професионално и кариерно развитие.

Валидна до: 30/05/2023

Населено място: Шумен

Обявата е изтекла!