ФАСИЛИТИ ОРГАНИЗАТОР

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Организира и осъществява цялостно управление и поддръжка, а именно осигурява охрана, техническа поддръжка, озеленяване и други подобни услуги, чрез наличните екипи;
• Грижи се за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на сградите;
• Следи за стриктното спазване на законовите разпоредби за здраве и безопасност при работа;
• Контролира работата на кетъринг компанията;
• Поддържа складовите наличности на канцеларските и офис консумативи.

ИЗИСКВАНИЯ:

• Минимум средно образование;
• Опит в управление и поддръжка на сграден и производствен парк;
• Свидетелство за управление на МПС – кат. „В“;
• Умения за работа с екипи и изграждане на взаимоотношения с контрагенти;
• Коректност и инциативност.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Интересна и динамична работна среда;
• Отлично заплащане;
• Добър социален пакет;
• Възможност за доказване в развиваща се компания.

Валидна до: 30/11/2023

Населено място: Шумен

Обявата е изтекла!