ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Задължения и отговорности:

• Осъществява счетоводната и финансова политика на фирмата;
• Изготвя финансово счетоводни отчети;
• Организира и контролира на паричните средства;
• Счетоводно и данъчно приключване;
• Организира оперативната счетоводна и административна дейност на компанията.

Изисквания към кандидатите:

• Висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, “Финанси”;
• Опит над 3 години като главен счетоводител или друга ръководна счетоводна длъжност;
• Владеене на MS Office (Word, Excel) и специализирани счетоводни софтуери;
• Отлично познаване на НСС, МСС, данъчното и трудово законодателство в България;
• Аналитично мислене и умения за работа в екип;
• Организирана, отговорна и комуникативна личност.

Компанията предлага:

• Отлични условия на труд;
• Атрактивно възнаграждение;
• Служебен транспорт;
• Възможност за изява и професионално развитие.

Валидна до: 31/07/2023

Населено място: Шумен

Обявата е изтекла!