ЛИЙН КООРДИНАТОР

Ако отговаряте на изискванията, изпратете автобиография с актуална снимка.

ОТГОВОРНОСТИ:
• Разработване, водене и прилагане на Лийн инициативи, използващи инструменти, включително, но не само, 6S, Visual management, Kanban, Poke Yoke, Visual factory, Kaizen, SMED и Heijunka, както и процесите свързани с одитирането на посочените проекти;
• Активно участие във внедряването на Problem Solving процеса в компанията;
• Поддържане на съществуващите вътрешни процеси и подобряване и адаптиране, където и когато е необходимо внедряване на Лийн процеса за подобряване на интегрираната система за управление на качеството;
• Провеждане на обучения и менторски практики, свързани с внедряването на Лийн методологията;
• Документиране на процедури за описание на промените, произтичащи от Лийн инициативи;
• Провеждане на анализ на разходите и ползите, планиране и разпределяне на ресурсите и приоритизиране на Лийн проектите;
• Пряко подчинен на Лийн мениджъра в компанията.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше техническо образование;
• Разбиране на Lean и Six Sigma методологията;
• Опит в управлението на проекти и отлични умения за управление на времето;
• Отлични презентационни способности;
• Владеенето на английски език – предимство;
• Проактивност и креативно мислене;
• Силни умения за комуникация и екипна работа, необходими за въвеждане и координиране на дейностите;
• Системен подход на мислене.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Приятна работна среда;
• Възможност за професионално доказване;
• Работа в устойчив екип от специалисти;
• Отлично възнаграждение и допълнителни придобивки.

Валидна до: 15/04/2024

Населено място: Шумен

Обявата е изтекла!