МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ

Ако отговаряте на посочените по-долу изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография със снимка

МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Избира най-подходящия вид транспорт и превозвач за всеки товар и комбинира различни видове транспорт;
– Осъществява срещи, договаря условия с транспортни фирми, като сключва договори и преглежда наличните документи по сделката;
– Преговаря с представители на фирми, организации и институции;
– Координира взаимодействието между всички участници в товаро-разтоварителния процес на стоки;
– Организира наемането на транспортни средства и контролира експедиционния процес на стоки;
– Следи за безпроблемното протичане на превозите и разрешава възникнали проблеми.

ИЗИСКВАНИЯ:
– Опит на подобна позиция в областта на транспортния бизнес се счита предимство;
– Отлични организационни умения;
– Умения за водене на преговори;
– Компютърна грамотност;
– Умения за вземане на решения в динамична среда;
– Комуникативност, умения за работа в екип и висока мотивация;
– Образование в сферата на транспорта и логистиката се счита за предимство.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– Дългосрочен ангажимент;
– Коректно отношение в добра работна среда;
– Индувидуално обучение и възможност за развитие;
– Много добро възнаграждение и бонуси, обвързани с личния принос;
– Гъвкаво работно време.

Валидна до: 15/06/2023

Валидна до: Шумен

Обявата е изтекла!