НАЧАЛНИК СМЯНА

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Следи за изпълнението на ежедневните задължения на екип, които са предварително изготвени и съобразени със стратегиите и плановете на компанията;
• Наблюдава изпълнението на задачите, присъствието на работниците и ефикасността на работа;
• Изготвя графици, които включват: работни смени, отпуски, болнични, изработени часове;
• Установява възникналите проблеми с производствения процес и взема решения.

ИЗИСКВАНИЯ:

• Висше/средно образование;
• Познания в общите принципи на производствения процес, както и опит в организирането на смени;
• Отговорен и мотивиран професионалист с добри комуникативни умения;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Много добро възнаграждение, обвързано с конкретни производствени параметри;
• Фирмено обучение;
• Професионално развитие;
• Работа в млад и динамичен екип.

Валидна до: 15/11/2023

Валидна до: Шумен

Обявата е изтекла!