ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Ако проявявате интерес, моля да кандидатствате с актуално CV със снимка.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

– Приемане, проверка и обработка на първични и вторични финансово-счетоводни документи и своевременното им осчетоводяване;
– Осчетоводяване на първични счетоводни документи за покупки и продажби и отразяването им в регистър по ЗДДС;
– Изготвяне на справки и отчети за НСИ и НАП;
– Изготвяне на справки, отчети и анализи за нуждите на мениджмънта и одитори;
– Познаване на законодателството, регламентиращо финансовата дейност и счетоводната отчетност.

ИЗИСКВАНИЯ:

– Висше икономическо образование
– Компютърни умения: МS Office
– Владеене на английски език ще се счита за предимство;
– Способност за работа в екип;
– Позицията е подходяща и за кандидати без или с малък професионален опит.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

– Работа в млад екип;
– Много добро заплащане и социални придобивки;
– Фирмено обучение;
– Възможност за професионална реализация и развитие.

Валидна до: 15/08/2024

Населено място: Шумен

Кандидатствай

Можете да кандидатствате още 31 дни!