ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка.

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО

ОТГОВОРНОСТИ:
• Планира, организира и управлява цялостния производствен процес в съответствие с целите на компанията;
• Организира и оптимизира работния процес и производствените операции;
• Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и правилата за безопасност на труда;
• Изготвя отчети, относно производствената дейност;
• Разработва предложения за подобрение и усъвършенстване.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше образование;
• Доказан опит в управлението на хора и производствени процеси;
• Умение за поставяне и следване на цели;
• Самостоятелност в работата и възможност за взимане на управленски решения и поемане на отговорност;
• Креативност и лидерски умения.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
• Отличен социален пакет;
• Възможност за доказване на професионализъм;
• Работа в екип от специалисти.

Валидна до: 15/03/2024

Населено място: Шумен

Обявата е изтекла!