ОТЧЕТНИК ФИНАНСИ

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка.

ОТЧЕТНИК ФИНАНСИ

ИЗИСКВАНИЯ:
– Завършено минимум средно икономическо образование;
– Много добра компютърна грамотност;
– Умения за работа със складов софтуер;
– Опит на подобна позиция – предимство;
– Комуникативност и отговорно отношение към работия процес.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Осъществява финансова отчетност съгласно счетоводната политика на фирмата и счетоводните стандарти;
– Работа със специализиран складов софтуер;
– Изпълнява ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот – приемане, проверка и обработка на първични счетоводни документи;
– Изготвя приходни и разходни документи, отразяващи движенията на паричните средства;
– Следи и прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото законодателство;
– Спазва конфиденциалност при работа с поверителна информация и документи.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– Нормален 8-часов работен ден от Понеделник до Петък;
– Отлично трудово възнаграждение;
– Осигурен транспорт;
– Възможност за кариерно развитие.

Валидна до: 15/08/2023

Валидна до: Шумен

Обявата е изтекла!