СЧЕТОВОДИТЕЛ

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка.

СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОТГОВОРНОСТИ:
• Контрол и водене на счетоводни регистри;
• Текущо осчетоводяване на документи;
• Изготвяне на периодични отчети и справки за нуждите на ръководството;
• Подготвяне на данни за статистически отчети и формуляри;
• Счетоводно приключване.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Завършено икономическо образование;
• Професионален опит;
• Отлично познаване на счетоводното и данъчно законодателство;
• Аналитичнни умения, отговорност и организираност;
• Отлични компютърни умения (MS Office) и опит в използването на счетоводен софтуер;
• Комуникативност и умение за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Много добро възнаграждение;
• Фирмено обучение;
• Нормално работно време;
• Възможност за професионално и кариерно развитие.

Валидна до: 15/08/2023

Населено място: Шумен

Обявата е изтекла!