СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ

Ако отговаряте на посочените по-долу изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография със снимка

СПЕЦИАЛИСТ ДОСТАВКИ

ОТГОВОРНОСТИ:
– Поддържа контакти с утвърдени контрагенти;
– Извършва проучвания и оценка на потенциални доставчици;
– Организира и контролира доставки на суровини и материали към фирмата;
– Управлява стоковите наличности чрез ERP-система;
– Координира плащанията към доставчици.

ИЗИСКВАНИЯ:
– Умения за водене на преговори;
– Английски език – много добро ниво на владеене (писмено и говоримо);
– Компютърна грамотност – MSOffice, ERP- система;
– Комуникативност и аналитично мислене;
– Гъвкавост при вземане на решения;
– Търговски познания и опит – предимство.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– Интересна и динамична работа;
– Отлично месечно възнаграждение + пакет допълнителни социални придобивки;
– Работа в екип от професионалисти;
– Реални възможности за кариерно развитие.

Валидна до: 01/05/2023

Валидна до: Шумен

Обявата е изтекла!