СПЕЦИАЛИСТ КИП и А

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
∙ Осигурява правилното функциониране и техническата изправност на оборудването и инсталациите в поверената му част от компанията.
∙ Поддържа системите и устройствата за автоматично управление на производственото оборудване.
∙ Участва при ремонтни дейности и планирани профилактики.
∙ Съдейства на екип от специалисти при създаването на нови продукти и внедряването им в производството.

ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Подходящо средно или висше техническо образование;
∙ Умения за добро планиране и спазване на срокове за изпълнение;
∙ Предишен опит на сходна позиция – предимство;
∙ Умения за работа в екип;
∙ Владеенето на английски език е предимство.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
∙ Много добъро заплащане и допълнителни социални придобивки;
∙ Фирмени обучения;
∙ Работа в екип от специалисти;
∙ Възможност за развитие в компания с високи стандарти.

Валидна до: 15/07/2024

Населено място: Шумен

Обявата е изтекла!