СПЕЦИАЛИСТ ПТО в строителството

Ако отговаряте на посочените по-долу изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография със снимка

СПЕЦИАЛИСТ ПТО в строителството

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Изготвяне на количествени сметки, количествено-стойностни сметки, анализни и фирмени цени, оферти, протоколи обр. 19, опис-сметки 22 и др.
• Замервания и проверка на актове за СМР и съставяне на актове за изпълнени СМР.
• Разработване на линейни графици по проекти и проследяване напредъка по тях.
• Участие в подготовката и оформянето на договори и анекси за строителство и изготвяне на оферти.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше инженерно техническо образование;
• Възможност за работа със специализиран софтуер – Auto Cad, Building Manager, Microsoft Dynamics Nav;
• Опит на сходна или същата позиция – предимство;
• Много добро познаване на строителния процес, цените в строителството и на строителните материали;
• Добри комуникационни и организационни умения.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Приятна работна обстановка.
• Нормално работно време.
• Отлично възнаграждение;
• Възможност за професионално и личностно развитие.

Валидна до: 15/06/2023

Валидна до: Шумен

Обявата е изтекла!