СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА – ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Създаване на условия за безаварийната работа на електрооборудването;
• Поддръжка, профилактика и настройка на електро частта на машините, съгласно правилниците, наредбите и вътрешните инструкции;
• Извършване на планирани и неотложни ремонти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Завършено техническо образование;
• Mинимум Трета квалификационна група за безопасност при работа с напрежение до 1000 V;
• Практически умения за ремонт на техническо оборудване;
• Умение за работа в екип;
• Отговорност и прецизност в изпълнението на възложените задачи.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

• Работа в сплотен и мотивиран екип;
• Много добро заплащане и социални придобивки;
• Трисменен режим на работа;
• Възможност за професионално развитие и дългосрочна реализация.

Валидна до: 15/08/2024

Населено място: Шумен

Кандидатствай

Можете да кандидатствате още 31 дни!