СЪТРУДНИК ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

Ако отговаряте на посочените по-долу изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография със снимка

СЪТРУДНИК ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

Основни задължения:
• Обработване на вътрешнофирмена документация;
• Изготвяне на текущи и периодични справки в зададени срокове;
• Контрол на входящи и изходящи парични потоци;
• Комуникация с колеги и външни фирми и институции.

Изисквания:
• Икономическо образование – специалност „Счетоводство и контрол”, „Финанси“ и др.;
• Умения за работа с Еxcel;
• Професионален опит и интерес за работа в областта;
• Аналитични умения.

Компанията предлага:
• Встъпително и последващо практическо обучение;
• Динамично ежедневие с множество работни казуси;
• Възможност за натрупване на професионален опит;
• Много добро трудово възнаграждение.

Валидна до: 01/05/2023

Валидна до: Шумен

Обявата е изтекла!