СЪТРУДНИК В ТЪРГОВСКИ ОФИС

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка.

ОТГОВОРНОСТИ:
– Подпомага дейността на Търговски отдел;
– Актуализира база данни, поддържа досиета на съществуващи и нови клиенти;
– Участва в изготвянето на оферти;
– Поддържа трайни контакти със съществуващите и нови клиенти;
– Консултира клиентите и разяснява възникналите в процеса на работа въпроси;
– Изготвя и представя анализи и отчети.

ИЗИСКВАНИЯ:

– Висше образование;
– Много добро ниво на владеене на Английски език;
– Умения за работа с програмни продукти;
– Умения за водене на преговори, установяване и поддържане на бизнес взаимоотношения;
– Отлични организационни умения, комуникативност, силна лична мотивация.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

– Адекватно възнаграждение;
– Фирмено обучение;
– Предизвикателна работа в приятна работна среда;
– Възможност за професионално развитие.

Валидна до: 20/01/2024

Валидна до: Шумен

Обявата е изтекла!