ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖЪР

Ако отговаряте на изискванията, изпратете автобиография с актуална снимка.

ОТГОВОРНОСТИ:
– Ръководи екип от специалисти;
– Изготвя график за техническо обслужване на машините и съоръженията и контролира изпълнението на графика и съответните дейности;
– Следи за правилната експлоатация на поточните линии и предлага мерки за подобряване на работата;
– Участва в подбора и контролира въвеждането в експлоатация на новите машини и съоръжения;
– Осигурява точното и ефективно приложение на нормативните документи по отношение поддръжката и експлоатацията;
– Организира, координира и отговаря за изготвянето и съхранението на техническа документация.

ИЗИСКВАНИЯ:
– Висше инженерно образование, завършено в технически университет;
– Доказан опит в производствения инженеринг;
– Много добро ниво на владеене на английски език;
– Умения и опит в управлението на хора и проекти.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– Приятна работна среда;
– Възможност за професионално доказване;
– Работа в устойчив екип от специалисти;
– Отлично възнаграждение и допълнителни придобивки.

Валидна до: 25/04/2024

Населено място: Шумен

Обявата е изтекла!