ЗООИНЖЕНЕР – СЕЛЕКЦИОНЕР

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля да кандидатствате с актуална автобиография и снимка

ЗООИНЖЕНЕР – СЕЛЕКЦИОНЕР

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

– Извършва пробовземания в млечни ферми;
– Обработва данни и анализира получените резултати;
– Изготвя отчети и представя пред Ръководството и партньори.

ИЗИСКВАНИЯ:

– Висше образование – Зооинженер;
– Активен шофьор – кат. „В“;
– Диалогичен и отговорен, с нагласа за диманамична работа.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

– Възможности за професионално и личностно развитие;
– Атрактивно заплащане, обвързано с показаните резултати;
– Редовни обучения за подобряване на знанията, уменията и компетенциите;
– Реална възможност за предизвикателна и перспективна работа.

Валидна до: 15/06/2023

Валидна до: Шумен

Обявата е изтекла!