Заявка за работници от трети държави

Работим с над 7 държави и имаме отлично развита партньорска мрежа в: Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, Беларус, Виетнам, Индия, Бангладеш и др.

Сфера на търговско търсене

Бизнес данни

Основна информация

Условия на труд

Допълнителна информация

Забележка:

  1. Настаняване на всеки служител в близост до работното му място или при по-далечно настаняване – осигурен транспорт за отиване и връщане от и до мястото на работа при разстояние над 2 км от мястото на настаняване. Настаняването следва да е безвъзмездно.
  2. Максималният брой настанени работници в стая да не надхвърля 3 /три/ лица, при настаняване в апартамент да не надхвърля 6 /шест/ лица.
  3. Осигуряване на добри битови условия – стаите на работниците не може да са влажни или разположени под нивото на земята, същите следва да имат достъп до свеж въздух и прозорци, да разполагат със санитарен възел.

Работодател

Моля прикачете снимка

* Файлът трябва да е по-малък от 5 МВ. Позволените типове файлове са jpg, jpeg, png и gif.
Изпрати